Chương trình cộng tác bán hàng

Chương trình cộng tác bán hàng của Lan Hồ Điệp Cần Thơ | Công Ty TNHH Hoa Lan Cần Thơ là chương trình hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn tạo đường dẫn giới thiệu và đặt trên các website quảng cáo. Khi khách hàng nhấn vào đường dẫn của bạn và mua hàng, bạn sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng vào tài khoản. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tạo mới cộng tác viên

Bấm tiếp tục để tạo mới tài khoản cộng tác viên.

Lưu ý: Tài khoản này không kết nối với tài khoản mua hàng.

Tiếp tục

Cộng tác viên đăng nhập

Tôi đã là cộng tác viên.

Quên mật khẩu
Facebook chat